ภาพโปรแกรม

 • รายงานส่วนต่างๆ

  AutoPost Group Facebook บนเว็บ

 • เพิ่มข้อความประเภทต่างๆ

  AutoPost Group Facebook บนเว็บ

 • เพิ่มกลุ่ม Facebook

  AutoPost Group Facebook บนเว็บ

 • เพิ่มบัญชี Facebook

  AutoPost Group Facebook บนเว็บ

 • แสดงคิวโพส

  AutoPost Group Facebook บนเว็บ

 • หน้าหลักโปรแกรม

  AutoPost Group Facebook

 • การโพสแบบแชร์ลิ้งค์

  AutoPost Group Facebook

 • ระบบอัพรูปเดี่ยว

  AutoPost Group Facebook

 • ระบบอัพรูปภาพแบบอัลบั้ม

  AutoPost Group Facebook

 • โปรแกรมเข้ากลุ่มอัตโนมัติ

  AutoPost Group Facebook

 • ตัวอย่างเมื่อโพสแบบแนบลิ้งค์

  AutoPost Group Facebook

 • ตัวอย่างเมื่อโพสแบบอัพรูป

  AutoPost Group Facebook

 • แสดงประวัติที่เคยโพสไป

  AutoPost Group Facebook